Podział kampanii wyborczych

Marketing polityczny jest szczególnie istotny podczas wyborów, to właśnie one są swoistym sprawdzianem sprawności specjalistów odpowiedzialnych za marketing polityczny partii, są też sposobem weryfikacji przyjętej linii marketingowej.

Specjaliści od marketingu politycznego dzielą kampanie wyborcze na kilka rodzajów:

– kampanie rozbudowanych maszyn partyjnych

– kampanie zorientowane na media masowe

– kampanie zorientowane marketingowo

– kampanie zorientowane profesjonalnie

Obecnie coraz większy nacisk kładzie się na ten ostatnio na ten ostatni typ kampanii, prowadzą ją profesjonaliści za pośrednictwem nowych mediów.

About the author /


Related Articles