Wiarygodna Firma

Jeżeli szukasz firmy, która mogłaby wdrożyć w twoim przedsiębiorstwie skuteczne działania marketingowe, zajrzyj koniecznie pod adres internetowy – multipak.info/aktualnosci.html. Ta firma produkująca opakowania reklamowe posiada certyfikat Wiarygodnej Firmy.

Co oznacza ten certyfikat?

Nadrzędnym celem Programu Wiarygodna Firma jest szerzenie i promowanie zasad dobrych praktyk w biznesie rozumianych jako zbiór norm uczciwego, odpowiedzialnego i rzetelnego postępowania we wzajemnych relacjach przedsiębiorców, urzędów, instytucji non-profit z klientami.

About the author /


Related Articles