Historia reklamy – od handlarza na targu niewolnikami do marketingu w sieci

Od kiedy ludzkie społeczeństwa odkryły siłę oraz możliwości płynące z wymiany handlowej (najpierw barterowej, a potem gotówkowej), jej nieodłączną częścią zaczęła być mniej lub bardziej profesjonalna reklama.

Najbardziej podstawowe formy reklamy

Pierwszą formą reklamy było ustne zachwalanie zalet danego produktu, lub też… ludzi. Nie należy bowiem zapominać o tym, że istniały w naszej kulturze epizody związane z handlem niewolnikami. Osoby nim się trudniące musiały głośno podkreślać mocne strony konkretnych sługów, aby zainteresować nimi swoich potencjalnych klientów.

Następnym etapem rozwoju reklam było tworzenie atrakcyjnych wizualnie, przyciągających wzrok szyldów montowanych w różnych punktach usługowych, takich jak karczmy, zajazdy czy też rzeźnie. Tego rodzaju przekazy w wiekach niecechujących się zbyt dużą liczbą osób potrafiących czytać zawierały przede wszystkim proste obrazki i grafiki.

Rozwój rynku reklamowego jest związany z rozwojem technologii

Taka prosta i bezpośrednia forma reklamy, mająca przede wszystkim funkcję informacyjną, radziła sobie całkiem dobrze aż do połowy XV wieku. To właśnie wtedy niemiecki rzemieślnik, Johannes Gutenberg, przedstawił światu innowacyjną możliwość przemysłowej metody druku. Powstanie oraz rozpowszechnienie się prasy drukarskiej umożliwiło nie tylko drukowanie gazet, w których zamieścić można było reklamowe treści (również pod postacią grafik), ale również stricte marketingowych ogłoszeń oraz ulotek egzystujących całkowicie samodzielnie.

Potrzeba tworzenia coraz bardziej zaawansowanych oraz atrakcyjnych reklam, powstała w wyniku wzrostu wykształcenia oraz oczekiwań społeczeństwa, wymusiła wykształcenie się zawodów dotychczas niespotykanych. Swoje usługi zaczęli oferować agenci reklamowi, którzy gromadzili ogłoszenia reklamowe od przedsiębiorców, a następnie umieszczali je w prasie.

Powstanie kolejnych nowych mediów to również rozwój rynku reklamowego. Po wynalezieniu radia zaczęły się w nim pojawiać spoty o tematyce marketingowej – z początku krótkie i proste, a następnie coraz bardziej zaawansowane i angażujące słuchaczy. Upowszechnienie się telewizji to kolejna rewolucja, podczas której treści reklamowe zaczęły przybierać formy krótkich filmików i jeszcze śmielej wkraczać w codzienne życie poszczególnych członków społeczeństwa.

Globalna sieć przynosi coraz to nowsze formy reklamy

Dzisiaj jesteśmy świadkami coraz większego rozwoju rynku reklamowego. Trwa on nieprzerwanie od kilkudziesięciu lat i wykorzystuje zarówno media tradycyjne, jak i najbardziej nowoczesne, związane z internetową rewolucją. Treści reklamowe towarzyszą nam na co dzień, nawet jeśli nie zdajemy sobie z tego do końca sprawy – podczas wysyłania i odbierania e-maili, w czasie przebywania na portalach społecznościowych czy w momencie wyszukiwania konkretnych informacji. Właściciele witryn internetowych walczą o to, by ich strony były jak najbardziej widoczne w sieci, bo przekłada się to na zyski konkretnych firm.

Przedsiębiorcy korzystają z profesjonalnych usług specjalistów od promocji w Internecie (zobacz: q-seo.pl) i tak jak kiedyś rewolucyjne okazało się wykształcenie zawodu agenta reklamowego, tak dzisiaj niezwykle cenione są osoby posiadające wiedzę na temat nowoczesnych narzędzi marketingu online.

About the author /


Related Articles