Blog

  • Podział kampanii wyborczych
    Posted in: Marketing polityczny

    Marketing polityczny jest szczególnie istotny podczas wyborów, to właśnie one są swoistym sprawdzianem sprawności specjalistów odpowiedzialnych za marketing polityczny partii, są też sposobem weryfikacji przyjętej linii marketingowej. Specjaliści od marketingu politycznego dzielą kampanie wyborcze na kilka rodzajów: – kampanie rozbudowanych maszyn partyjnych – kampanie zorientowane na media masowe – kampanie zorientowane marketingowo – kampanie zorientowane […]